NHO Mat og drikke blir med for fullt i utviklingen av UMAMI ARENA

NHO Mat og Drikke blir en del av hovedkomiteen til UMAMI ARENA. Med det blir de en sentral brikke i å videreutvikle mat- og drikkebransjens viktigste møteplass. Hovedkomiteens viktigste oppgave er å gi faglig og overordnede råd om utviklingen av UMAMI som møteplass og arena. – Fantastisk! Dette er første gang NHO Mat og Drikke […]