ÅPNINGSTIDER:  TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Slik jobber vi med bærekraft

NOVA Spektrum har sluttet seg til FNs bærekraftmål og gjort arbeidet med bærekraft til en viktig del av den samlede virksomhetsstrategien. Vi har identifisert fem bærekraftmål som våre viktigste, basert på vår ambisjon om å lede an i arbeidet med å skape flere møteplasser med enda større positive ringvirkninger i årene som kommer. Les mer om hvordan NOVA Spektrum jobber med bærekraft

UMAMI Arena i 2023
Matvetts «beste praksis»-modell for en bærekraftig matmesse ble innført, med mål om minst mulig matsvinn og best mulig ressursutnyttelse. Målgruppen var alle utstillere og samarbeidspartnere som er aktører i verdikjeden for mat og drikke.

  • Etablerte et ressursutnyttelsesnettverk for oppbevaring og logistikk, gjenvinning og måling, i samarbeid med Matsentralen med flere.
  • Målte effekten av Kutt matsvinn-arbeidet og utnyttelsen av overskuddsmaten
  • Målte matavfall som ble sendt til Norsk Gjenvinning

Vi tar med oss erfaringene fra 2023, og viderefører vårt arbeid mot UMAMI Arena 2025.

Om UMAMI Arena

Hvorfor bli utstiller på UMAMI Arena