ÅPNINGSTIDER:  TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

NM-Community-Catering

NM Community Catering tilbake på UMAMI Arena

Nok en stor konkurranse er bekreftet for UMAMI Arena i mars 2025. Nå kan alle faglærte kokker som jobber i personalrestauranter, kantiner, institusjoner og catering glede seg til en storstilt konkurranse, NM Community Catering.

Daglig leder i Norske Kokkers Landsforening (NKL), Espen Wasenius, er en erfaren leder og kokk som har vært i bransjen helt siden 1986. Han har jobbet og sett bransjen fra utallige vinkler, og ikke minst jobbet med De Norske Kokkelandslagene de siste årene.

Espen Wasenius, daglig leder i Norske Kokkers Landsforening ser frem til konkurransen på UMAMI Arena i mars 2025. FOTO: Jon-Are Berg-Jacobsen

Mat i store volum

Den erfarne lederen er helt klar på viktigheten av denne konkurransen. For de som ikke vet hva NM Community Catering er, har Wasenius en god forklaring;

– Det er et segment i vår bransje som produserer store volum, og veldig ofte, har de samme gjestene mange dager i uken. Når man produserer mat i store volum, inngår dette ofte som et element av helse og sunnhet. Det gjelder enten vi snakker om forsvaret, skoler, sykehus, institusjoner eller bedrifter.
Midt i all denne daglige driften, har man et overhengende krav om kost/øre som det kalles i bransjen.

– Det vil si at man må få ut maksimalt av hver krone. Eksempelvis innebærer dette vurderinger knyttet til konsepter, planlegging, kalkyler, kosthensyn og store volum. Ikke minst fordrer det et krav om at man klarer å skape god variasjon på menyen, sier han.

Kort fortalt inkluderer Community Catering fire hovedområder; personalrestauranter, kantiner, institusjoner og catering.

Følger UMAMI Arena sin frekvens

Konkurransen startet i 2017-2018 da NM for kantiner ble arrangert, og før det har det i lang tid vært arrangert NM i Institusjonskokkefaget.

– Deretter ble det NM Community Catering i årene etter, og i 2020 ble den for første gang lagt til Smakmessen (nå; UMAMI Arena). I 2025 blir det fjerde gangen vi arrangerer konkurransen i dette formatet, forklarer Espen Wasenius. Årsaken til at konkurransen ikke ble arrangert på UMAMI Arena i 2023, skyldes en del ettervirkninger av pandemien. Men nå gjeninnfører vi NM Community Catering og setter den i UMAMI-modus i 2025. Det betyr at vi også vil følge UMAMI Arena sin frekvens i årene som kommer – altså konkurranse annethvert år.

Et av konkurransebidragene servert under NM Community Catering 2020. Foto: UMAMI Arena

Norges største bransjemøte

Espen Wasenius er ikke i tvil hvorfor UMAMI Arena er den ultimate scenen for en konkurranse som Community Catering.

– For det første er UMAMI mat- og drikkebransjens møteplass nummer en. Det er også den møteplassen hvor det er flest bransjekolleger innom en bransjeaktivitet slik som våre konkurranser. Det at UMAMI Arena er Norges største i sitt slag, betyr at vi har gode muligheter til å skape større oppmerksomhet rundt Community Catering – også til alle andre i bransjen.

Hva betyr NM Community Catering for kokkene som deltar?

– Det betyr ære og det som følger med det, i tillegg er det en bekreftelse på faglig dyktighet. Så prøver vi å skape attraktivitet gjennom incentiver. Eksempelvis som en god arena, spennende oppgaver, interessante dommere og gode råvarer. Det vil si alle de elementene som betyr noe for at kokkene mener det er verd å delta. I tillegg jobber vi med å få til en faglig interessant premie, eksempelvis som en spennende faglig reise. Her jobber vi i NKL i skrivende stund sammen med næringslivet og våre partnere, for å komme frem til en verdifull premie for deltakerne.

Administrerende direktør for UMAMI Arena, Torill Engelberg ønsker NM i Community Catering velkommen tilbake, og gleder seg over at mesterskapet blir en spennende del av UMAMI Arena i årene som kommer.  Foto: UMAMI Arena

Sunt, ærlig og godt håndverk

Trenden innen kokkefaget, også for kokker innen Community Catering, er den samme som resten av bransjen.

– Det er å spise sunnere, det skal være mindre kjøtt og prosessert mat, i tillegg skal det være et ærlig og godt håndverk. Disse argumentene kan noen ganger bli litt presset av kost/øre som jeg nevnte.

– Trendene med vegetarisk, vegansk, sunnhet, effektivitet og helse går igjen i likhet med resten av samfunnet, også innen Community Catering.

To steg i neste konkurranse

NM Community Catering i 2025 blir en to-stegs konkurranse. Selve oppgaven for NM i Community Catering vil bli gjort kjent i mars 2024.

– Første del består av en innsendings- og kvalifiseringsoppgave. Deretter er det utøvelse av selve konkurransen som foregår på UMAMI Arena i 2025. I selve finalen består ett lag av to faglærte kokker, som også får med seg en hjelper/assistent på arenaen og som lagene ikke kjenner fra før. På den måten blir det like konkurransevilkår for alle lag.

– Vi krever at det skal være kokker med fagbrev som deltar. Dette fordi vi jobber for å fremme kokkefaget, og vi er opptatte av at flere skal gå på videregående skole og ta en kokkefaglig utdanning, forklarer Espen Wasenius.

Hvilke forventinger har du til konkurransen i 2025?

– Vi ønsker at konkurransen i 2025 skal bli en attraksjon fordi vi har et mål om å samarbeide med Kost- og ernæringsforbundet som tidligere arrangerte NM i institusjonskokkfaget. De ønsker vi å koble på her, slik at de som tar utdanning som ernæringskokk i dagens læreplaner, også kan delta i konkurransen. Da har vi et større rekrutteringsgrunnlag, og vi håper at det vil bidra til å skape økt interesse og at vi får mange nok lag til en god utvelgelsesprosess.

Alle lagene blir bedømt av erfarne dommere underveis i konkurransen. FOTO: NKL

Forutsigbarhet og faglige utfordringer

Tallene viser at veldig mange kokker slutter i jobben for tidlig, og starter i andre deler av bransjen.
– En faglært kokk holder seg i jobben i om lag syv år etter utdanning, fordi de ikke utholder den hektiske hverdagen. Det er en altfor trist statistikk, sier Espen Wasenius.
Av den grunn er det viktig å få frem at Community Catering, er en veldig god arena der man bør utnytte alle de kunnskapene en faglært kokk besitter. Videre er det å jobbe i Community Catering en mulighet for å kunne stå lenge i kokkeyrket, nettopp fordi det ikke i samme grad preges av det tempoet og stresset som mange opplever i restaurantbransjen.

– En ting er at det er en forutsigbar jobb – det er bra. Likevel er det en krevende stilling fordi man har de samme kundene hver eneste dag. Det betyr at det på ingen måte er en «walk in the park». Hovedpoenget er at man får brukt den kompetansen som faglærte kokkene har, understreker Wasenius.

– Dersom vi får økt fokus på dette segmentet i bransjen, vil det kunne bidra til å utdanne flere kokker og at flere kokker vil kunne stå mye lengre i kokkefaget oppsummerer Wasenius.


Ta gjerne kontakt med Torill Engelberg på epost: ten@novaspektrum.no om du er arrangør av, eller kjenner til, en kokkekonkurranse du mener kunne passe på UMAMI Arena.

Sissel Marie A. Orset

Sissel er vår salgssjef og
har jobbet for NOVA Spektrum siden 2017.

Hun har mer enn 15 års erfaring fra dagligvarebransjen og
har en genuin interesse for mat – og drikkebransjen. 

Ønsker du å bli utstiller
på UMAMI Arena 2025?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.