Åpningstider | Tirs – Ons 10-18 | Tors 10-19 | Fre 10-16

NKL går «all in»

Satser for fullt på UMAMI ARENA – vil løfte hele bransjen.

-UMAMI ARENA blir en av bransjens absolutt viktigste møteplasser. Dette er den klare meldingen fra daglig leder i Norske Kokkers Landsforening (NKL), Espen A. Wasenius.

Uttalelsen kommer samtidig som det blir offentliggjort at NKL går inn i hovedkomitéen til UMAMI ARENA, sammen med NHO Reiseliv og Norges Varemesse:

-Vi vil tilføre kreativitet, kunnskap, kompetanse og attraktive konkurransekonsepter til arenaen. For oss handler det om å maksimere effekten, slik at det kan best mulig ligger til rette for å bygge nettverk, pleie relasjoner og få servert de viktigste trendene og de store nyhetene, sier NKL-sjefen.

I tillegg til å bli helt sentral i utviklingen av UMAMI ARENA, planlegger også NKL en storstilt konkurranse: Scandinavian Open for kokkelandslag. (Mer om dette lenger ned i saken).

Super partner for UMAMI ARENA!
-Vi er utrolig glade for å få NKL med på laget, sier Torill Engelberg som er direktør for UMAMI ARENA.

-Samarbeidet betyr at vi helt fra denne tidlige fasen har fått med en aktør som representerer både kjernen og bredden i det vi skal skape, sier Engelberg.
– Med NKL i hovedkomiteen sikrer vi strategisk at UMAMI ARENAs videre satsning og utvikling bygges på bransjens premisser, sier hun.

-Norske Kokkers Landsforening (NKL) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal jobbe for å fremme kokkefaget, kokken, og kokkekonkurransene utad. NKL skal innlede konstruktivt samarbeid med alle, for å få frem vårt faglige ståsted innen utdanning, rekruttering, rammebetingelser for næringsvirksomheter, ernæring- og helserelaterte temaer. Alle disse elementene innfrir vi ved å samarbeide med UMAMI ARENA, sier Espen A. Wasenius.

Matnasjonen Norge
NKL og UMAMI ARENA har mange viktige satsingsområder som de ønsker å løfte frem i det videre arbeidet. På den overordnede og strategiske siden trekker Wasenius frem satsingen på norsk matkultur:

-Norge skal innen 2030 være en matnasjon og regjeringen har lagt fram en strategiplan for oppnåelse. Her ønsker NKL å være en foretrukket samarbeidsorganisasjon. Vår bredde er unik, vår geografiske spredning, søkelyset på Det Norske Kjøkken og det faglige spektret er enormt. Det er viktig at Norske Kokkers Landsforening bidrar til arbeidet med å styrke identiteten til «Matnasjonen Norge», sier Wasenius.

-Dette er vi helt enige i! NKLs betydning for bransjen og matfaget har en rekke like verdier med UMAMI ARENAs formål: «Sammen for bransjen», sier Engelberg.

Scandinavian Open
Hva slags aktiviteter planlegger dere i NKL å selv gjennomføre på UMAMI ARENA?

-Vi planlegger en Scandinavian Open for kokkelandslag, der alle de forskjellige kokkelandslagene deltar i konkurransen – her blir den gjeveste prisen «WINNER OVER ALL».

-Dette blir en helt ny konkurranse, med kjente elementer fra de største og mest prestisjefylte kokkekonkurransene for kokkelandslag, nemlig Culinary World Cup og IKA Culinary Olympics. I tillegg vil denne konkurransen også ha en internasjonal jury, sier han.

Flere nyheter på trappene
-Vi kan love mange nyheter fremover til glede for både utstillere og besøkende. Flere nye og spennende samarbeidspartnere og innhold er straks klar for lansering. Dette er bare begynnelsen på arbeidet med å videreutvikle UMAMI som arenaen til inspirasjon og nytte for alle oss som jobber med mat og drikke, avslutter Torill Engelberg.

Kanskje disse også faller i smak?

4 tips til økt lønnsomhet

Nøkkelen til suksess som utstiller er gode forberedelser, tydelige mål, og fokus på å skape butikk.