ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

NHO Mat og drikke blir med for fullt i utviklingen av UMAMI ARENA

NHO Mat og Drikke blir en del av hovedkomiteen til UMAMI ARENA. Med det blir de en sentral brikke i å videreutvikle mat- og drikkebransjens viktigste møteplass.

Hovedkomiteens viktigste oppgave er å gi faglig og overordnede råd om utviklingen av UMAMI som møteplass og arena.

– Fantastisk! Dette er første gang NHO Mat og Drikke er med i Hovedkomiteen, og det er viktig for oss. NHO Mat og Drikke representerer bedrifter som er sentrale for alle som jobber med mat og drikke. De har en innsikt og kunnskap som er avgjørende når vi nå skal skape den viktigste arenaen for handel, læring og vekst for hele bransjen, sier Torill Engelberg, Direktør UMAMI ARENA.

NHO Mat og Drikke er en medlemsforening for bedrifter innen mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Den representerer mer enn 1 800 virksomheter over hele landet, som til sammen sysselsetter nærmere 40.000 ansatte. De blir med i hovedkomiteen for å være med på å skape og videreutvikle en møteplass for medlemmene og deres kunder, og hele bransjen.

– Det er viktig å skape gode møteplasser hvor flere ledd i verdikjeden kan treffes for å utveksle idéer, inngå samarbeid og på denne måten utvikle og styrke verdiskapingen i bransjen. Samtidig er dette en god mulighet til å møte medlemmene i en annen setting enn vi vanligvis treffer dem, sier med Ingunn Storetvedt Eriksen, Direktør kommunikasjon og marked i NHO Mat og Drikke.

UMAMI ARENA skal vise fram bransjens betydning
Storetvedt Eriksen er opptatt av at UMAMI ARENA skal vise fram bransjens betydning for samfunnet.

– UMAMI ARENA er et svært godt utstillingsvindu for å vise frem bredden i norsk mat- og drikkeproduksjon til forbrukerne– det er tross alt de som til slutt skal velge hvilken mat og drikke de skal ha på bordet til hverdags og fest. Det blir viktig for oss å bruke arenaen til både å styrke folk flest bevissthet om, og bransjens egen stolthet over, at mat- og drikkeindustrien er den største fastlandsindustrien i Norge -og med det er en viktig arbeidsgiver og verdiskaper i samfunnet, sier Storetvedt Eriksen.

Foruten NHO Mat og Drikke består hovedkomiteen av NHO Reiseliv og Norske Kokkers Landsforening:


– I Hovedkomiteen til UMAMI ARENA er sterke bransjeaktører representert, som sammen med oss vil bidra til å bygge arenaen solid og fremtidsrettet til nytte for alle oss som jobber med mat og drikke, avslutter Engelberg.

Kanskje disse også faller i smak?