ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Nærbilde av kokk i matbransjen på Umami

Kraften til å ta Norge videre

Kraften til å ta Norge videre blir tema for UMAMI ARENA i februar 2023. Det er ingen tvil. UMAMI ARENA blir et utstillingsvindu av de sjeldne – og vi ser nå konturene av bransjens største og viktigste møteplass.

Når dørene åpnes på NOVA Spektrum Lillestrøm for UMAMI ARENA 14.- 17. februar 2023 blir dette selveste samlingsplassen for alle som på en eller annen måte lever av, for- og med mat og drikke.

-Sammen med bransjen samler vi kraften som ligger i å møtes og setter lys på næringens ambisjoner og mulighetsrom. UMAMI vil være arenaen som bidrar til økt handel, verdiskapning, kunnskapsdeling og inspirasjon for alle som jobber med mat og drikke, sier Torill Engelberg som er direktør for UMAMI ARENA.

-Bedriftene, fagfolk og organisasjoner innenfor mat og drikke skaper store, positive ringvirkninger rundt om i hele landet, sier Engelberg. -Vi snakker her om å skape arbeidsplasser, nye løsninger – og aktiviteter som får både lokalsamfunn og mennesker til å blomstre. Det er denne kraften vi ønsker å stimulere, fortsetter hun.

-Sammen med bransjen samler vi kraften som ligger i å møtes og setter lys på næringens ambisjoner og mulighetsrom.

Torill Engelberg, UMAMI ARENA, NOVA Spektrum

Ifølge rapporten «Matnasjonen Norge 2030» fra 2020, representerer den utvidede mat- og drikkenæringen i Norge mer enn 200.000 arbeidsplasser. Næringen står for en stor andel av både sysselsettingen og verdiskapningen i det norske samfunnet. Derfor er det viktig å møtes og stimulere til fortsatt vekst og økt lønnsomhet for å skape rom for nye investeringer og bidra til økt rekruttering.

Tre kraftige retninger
-Ut fra temaet Kraften til å ta Norge videre har vi, sammen med UMAMI ARENAs Hovedkomité og Utstillerkomite, definert noen av de viktigste retningene og mest engasjerende temaene både for våre samarbeidspartnere og for utstillerne på UMAMI ARENA, sier Engelberg.

Sammen med bransjen samler vi derfor kraften i disse tre retningene:

Skaperkraft
Hovedkomitéens medlem og NKLs daglige leder Espen Wasenius ser frem til å løfte frem Skaperkraft som et av de tre temaene:

-Innovasjon, nyskapning og gründerskap er viktig for å kunne ta i bruk nye råvarer, utvikle nye produksjonsmetoder, nye produkter og tjenester, og skape nye arbeidsplasser, sier han.

Nye samarbeidsformer og samspill mellom de ulike aktørene er avgjørende for å finne de beste løsningene og løfte oss videre.

-Innovasjon, nyskapning og gründerskap er viktig for å kunne ta i bruk nye råvarer, utvikle nye produksjonsmetoder, nye produkter og tjenester, og skape nye arbeidsplasser.

Espen Wasenius, daglig leder, Norske Kokkers Landsforening

På UMAMI ARENA håper vi at mange vil vise frem det nyeste og beste i sin del av bransjen. Det blir viktig å vise frem talentene og dele våre erfaringer, slik at vi sammen har kraften til å ta Norge videre, sier Espen Wasenius.

Bærekraft
Klima- og miljødimensjonen er av stor betydning. FNs arealrapport fra 2019 har ført til større oppmerksomhet om påvirkningen jordbruket og mat- og drikkenæringen representerer.

-Fremtidens mat må være bærekraftig. De produsentene og leverandørene som kan dokumentere at produksjon av råvarer og innsatsfaktorer, bearbeiding og distribusjon skjer innenfor bærekraftige rammer, vil ha et sterkt konkurransefortrinn. Derfor blir Bærekraft et sentralt tema for UMAMI ARENA, sier Ingunn Storetvedt Eriksen, Kommunikasjons- og markedsdirektør fra NHO Mat og Drikke, som også er medlem i hovedkomitéen.

-Fremtidens mat må være bærekraftig. Derfor blir dette et sentralt tema på UMAMI ARENA.

Ingunn Storetvedt Eriksen, Kommunikasjons- og markedsdirektør, NHO Mat og Drikke

Arbeidskraft
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp og verving i NHO Reiseliv, sitter også i hovedkomitéen og er veldig glad for at Arbeidskraft blir en av de tre retningene.

-For å sikre en stabil og god utvikling er flinke fagfolk en forutsetning. Bransjen mangler arbeidskraft. Derfor er det helt avgjørende å sikre en sterk og langsiktig rekruttering til alle fag relatert til mat- og drikkenæringen og de som driver innen overnatting, turisme og besøksnæring, sier Karlsen.

-Flinke fagfolk er en forutsetning for en god utvikling, og det er derfor helt avgjørende å sikre en sterk og langsiktig rekruttering.

Morten Karlsen, Direktør Innkjøp og verving, NHO Reiseliv

-UMAMI ARENA blir et solid utstillingsvindu for å markere oss som en av Norges mest spennende og attraktive arbeidsplasser og fremsnakke bransjens karrieremuligheter, avslutter Karlsen.

Kanskje disse også faller i smak?

Vinnere-NM-Kaffekunst-2023

Norgesmestere i Kaffekunst 2023

NM i Kaffekunst 2023 ble avviklet på UMAMI Arena 14. – 17. februar, og tre stolte norgesmestere kunne rekke trofeene høyt i været og glede seg til VM senere i år.