ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Beste Stand kåring på UMAMI ARENA

Kåring av BESTE STAND på UMAMI ARENA 2023
Under dagene på UMAMI ARENA vil en jury kåre BESTE STAND. Tre utstillere blir nominert, og en av dem vil får utmerkelsen BESTE STAND UMAMI ARENA 2023.

See english text below

Juryen vil legge vekt på:

Helhetsinntrykk

 • Helhetlig konsept hvor alle elementer henger sammen
 • Innbydende – Informativt – Inspirerende – Kontaktskapende

Kommunikasjon

Den besøkende skal enkelt kunne oppfatte:

 • Hvem som stiller ut?
 • Budskapet og bærekraftige tiltak
 • Faglig fokus

Bærekraft: miljø og kutt matsvinn

 • Bruk av komposterbart materiell er preferert
 • Tenke gjennom hvilket fotavtrykk som legges igjen både før, under og etter deltakelse på messen.
 • Det vurderes hva dere tar med til messen, innhold og volum.
 • Plan på hva utstiller gjør med overskuddsmat og andre materialer etter hver messedag.
 • Skal smaksprøver serveres; beregne små porsjoner og riktig mengde basert på «forecast» fra arrangør.
 • Oppbevar overskuddsmat slik den kan doneres
 • Sorter avfall

Skaperkraft: innovasjon og nyheter

 • Nyheter med et forankret konsept og historiefortelling
 • Virkemidler som trekker besøkende til standen
 • Virkemidler som understreker konsept
 • Stoppeffekt
 • Innhold

Arbeidskraft: Standbetjening

 • Aktiv, hyggelig og målrettet fremtreden
 • Tar en tydelig vertskapsrolle


Award for BEST STAND at UMAMI ARENA
During the days at UMAMI ARENA, a jury will AWARD the BEST STAND at the following:

Impression
-Holistic concept where all elements are connected
-Inviting – Informative – Inspiring – Creating contacts

Communication
– The visitor should be able to easily perceive:
– Who is exhibiting?
– The message and sustainable measures
– Academic focus

Sustainability: environment and reduce of food waste
– Use of compostable material is preferred
– Focus on your footprint before, during and after participating at UMAMI ARENA.
– Plan what you bring to the fair, content and volume.
– Plan what you do with surplus food and other materials after each fair day.
– If tastings will be served; calculate small portions and the correct quantity based on the “forecast” from the organizer.
– Store surplus food so it can be donated
– Sort waste

Creative power: innovation and news
– Your concept and storytelling that will attract visitors to the stand
– Stop effect
– Contents

Stand management
– Active, pleasant and nice appearance
– Be a nice and friendly host

Kanskje disse også faller i smak?