ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Arnt Steffensen, Leder i Kost- og ernæringsforbundet

Bærekraftig kjøkkendrift på agendaen

Hvordan kan vi utvikle og forbedre kjøkkendriften slik at den blir både bærekraftig og gjennomførbar i praksis?

Dette spørsmålet står helt sentralt når Kost- og ernæringsforbundet inviterer til viktig konferanse onsdag 15. februar 2023 på UMAMI ARENA.

Kost- og ernæringsforbundet er en yrkesorganisasjon i Delta, med medlemmer som kjøkkensjefer, ernæringskokker og kjøkkenpersonell – i all hovedsak innen offentlig sektor.

-Alle som jobber med mat må forholde seg til krav og forventninger om at maten skal være bærekraftig. Enten det er i en barnehage, i en skolekantine, på hotell og i restauranter, på sykehjem, eller om man rett og slett er en råvareprodusent. Så dette er en konferanse som er både viktig og aktuell, sier leder i Kost- og ernæringsforbundet Arnt Steffensen.

-Bærekraft er også et sentralt element i de nye nordiske kostholdsanbefalingene som skal lanseres i løpet av 2023. Derfor er tanken å gå litt i dybden på dette – og få rede på hva anbefalingene faktisk kan bety i praksis for kjøkkendrift og økonomi. Og ikke minst finne ut hvordan man skal få det til, sier Steffensen. -Han forteller videre at mye av arbeidet handler om rammevilkår fra myndighetene, slik som lovverk, organisering, rammeavtaler, økonomi, fagkompetanse osv.

Bærekraft vil være et sentralt element i de nye nordiske kostholdsanbefalingene. – Vi skal se nærmere på hva dette vil bety i praksis for kjøkkendrift og økonomi, sier Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

Rett i kjernen
-Dette blir skikkelig spennende! Vi har vært på jakt etter en arrangør som har kraft i seg til å sette dette viktige temaet på dagsorden, sier Torill Engelberg som er direktør for UMAMI ARENA.

-Vi tror tematikken på denne konferansen går rett i kjernen på det som betyr noe for alle som jobber på storkjøkken innenfor helse, omsorg og kantine, men også for matindustrien. Dette handler om kvalitet, ernæring, omstilling, råvarer, rekruttering – og ekte matengasjement, sier Engelberg.

Utfordrer Oslo kommune
Kan du avsløre noe om mer av innholdet i programmet?

-Det er litt tidlig, men i tillegg til at Helsedirektoratet vil belyse de nye nordiske ernæringsanbefalingene, vil vi gå litt i dybden på ansvarlig forbruk og hvordan utvikle og forbedre en bærekraftig kjøkkendrift.

-Vi tenker å se på dette både med et forskerblikk, men også med et mer praktisk kjøkkenblikk. Det er veldig viktig for oss som faktisk holder på med dette i hverdagen, sier han.

-Og så inviterer vi Oslo kommune til å fortelle om sin matpolitikk og satsing på bærekraftige måltider, og hvordan de har tenkt å få til dette i praksis.

Hvorfor har dere valgt å legge denne konferansen til UMAMI ARENA?
-Dette er et viktig tema som trenger å nå bredt ut i bransjen. Temaet for konferansen er stort, så da er det naturlig å legge det til den største kjøkkenmessen, sier Steffensen.

-Særlig ønsker vi å få mer oppmerksomhet blant kjøkkensjefer og kjøkkenpersonell i små og store institusjoner, men også beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Vi håper alle som planlegger å besøke UMAMI ARENA denne dagen vil få med seg denne høyaktuelle konferansen, avslutter Arnt Steffensen.

Ønsker du å bli utstiller?

Ta gjerne kontakt med meg.

Torill Engelberg direktør for UMAMI ARENA

Torill Engelberg
Direktør UMAMI ARENA

Kanskje disse også faller i smak?