ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Bærekraftig kjøkkendrift på agendaen

Arnt Steffensen, Leder i Kost- og ernæringsforbundet

Hvordan kan vi utvikle og forbedre kjøkkendriften slik at den blir både bærekraftig og gjennomførbar i praksis?

Dette spørsmålet står helt sentralt når Kost- og ernæringsforbundet inviterer til viktig konferanse onsdag 15. februar 2023 på UMAMI ARENA.

Kost- og ernæringsforbundet er en yrkesorganisasjon i Delta, med medlemmer som kjøkkensjefer, ernæringskokker og kjøkkenpersonell – i all hovedsak innen offentlig sektor.

-Alle som jobber med mat må forholde seg til krav og forventninger om at maten skal være bærekraftig. Enten det er i en barnehage, i en skolekantine, på hotell og i restauranter, på sykehjem, eller om man rett og slett er en råvareprodusent. Så dette er en konferanse som er både viktig og aktuell, sier leder i Kost- og ernæringsforbundet Arnt Steffensen.

-Bærekraft er også et sentralt element i de nye nordiske kostholdsanbefalingene som skal lanseres i løpet av 2023. Derfor er tanken å gå litt i dybden på dette – og få rede på hva anbefalingene faktisk kan bety i praksis for kjøkkendrift og økonomi. Og ikke minst finne ut hvordan man skal få det til, sier Steffensen. -Han forteller videre at mye av arbeidet handler om rammevilkår fra myndighetene, slik som lovverk, organisering, rammeavtaler, økonomi, fagkompetanse osv.

Bærekraft vil være et sentralt element i de nye nordiske kostholdsanbefalingene. – Vi skal se nærmere på hva dette vil bety i praksis for kjøkkendrift og økonomi, sier Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

Rett i kjernen
-Dette blir skikkelig spennende! Vi har vært på jakt etter en arrangør som har kraft i seg til å sette dette viktige temaet på dagsorden, sier Torill Engelberg som er direktør for UMAMI ARENA.

-Vi tror tematikken på denne konferansen går rett i kjernen på det som betyr noe for alle som jobber på storkjøkken innenfor helse, omsorg og kantine, men også for matindustrien. Dette handler om kvalitet, ernæring, omstilling, råvarer, rekruttering – og ekte matengasjement, sier Engelberg.

Utfordrer Oslo kommune
Kan du avsløre noe om mer av innholdet i programmet?

-Det er litt tidlig, men i tillegg til at Helsedirektoratet vil belyse de nye nordiske ernæringsanbefalingene, vil vi gå litt i dybden på ansvarlig forbruk og hvordan utvikle og forbedre en bærekraftig kjøkkendrift.

-Vi tenker å se på dette både med et forskerblikk, men også med et mer praktisk kjøkkenblikk. Det er veldig viktig for oss som faktisk holder på med dette i hverdagen, sier han.

-Og så inviterer vi Oslo kommune til å fortelle om sin matpolitikk og satsing på bærekraftige måltider, og hvordan de har tenkt å få til dette i praksis.

Hvorfor har dere valgt å legge denne konferansen til UMAMI ARENA?
-Dette er et viktig tema som trenger å nå bredt ut i bransjen. Temaet for konferansen er stort, så da er det naturlig å legge det til den største kjøkkenmessen, sier Steffensen.

-Særlig ønsker vi å få mer oppmerksomhet blant kjøkkensjefer og kjøkkenpersonell i små og store institusjoner, men også beslutningstakere i privat og offentlig sektor. Vi håper alle som planlegger å besøke UMAMI ARENA denne dagen vil få med seg denne høyaktuelle konferansen, avslutter Arnt Steffensen.

Ønsker du bli utstiller?

Eller har du spørsmål om
UMAMI ARENA, ta gjerne kontakt med meg.

Torill Engelberg direktør for UMAMI ARENA

Kanskje disse også faller i smak?