Sammen for bransjens største møteplass

UMAMI ARENA tar en sterkere posisjon og fortsetter å utvikle møteplassen på bransjens premisser. Derfor utgjør ti sentrale utstillere UMAMI ARENAs nye utstillerkomite.